Turvetuotantoalan työehtosopimus pääpiirteittäin

Turvetuotantoalan työehtosopimusta sovelletaan Koneyrittäjien liiton ja sen jäsenyhdistysten jäsenyritysten turvetuotantotöissä taikka traktori- tai koneurakoinnissa toimivien työntekijöiden työsuhteisiin. Työehtosopimuksen toinen sopijaosapuoli on Puu- ja erityisalojen liitto.

Palkkaus on jaoteltu kolmeen eri palkkaryhmään, jonka jaottelu perustuu työn vaativuuteen. Palkkaus perustuu sen lisäksi myös työntekijän henkilökohtaisiin ominaisuuksiin selviytyä työstä.

Sopimuskausi alkoi 1.1.2014 ja päättyy 31.10.2016, josta päivästä sopimus jatkuu edelleen vuoden kerrallaan, jolle sitä viimeistään kahta kuukautta ennen voimassaoloajan päättymistä ole jommaltakummalta puolen kirjallisesti irtisanottu.

Yleissitova työehtosopimus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.finlex.fi/data/tes/stes4909-MU22Turve1401.pdf.

Turvetuotantoalan työehtosopimus on huomioitu Palkkalastussa muun muassa jaksotöiden, ylitöiden, arkipyhäkorvausten ja muiden korvattavien päivien, kuten häiden ja hautajaisten osalta. Palkkalastu auttaa laskemaan myös pekkaspäivät, vuosilomat, keskituntiansion ja lisät, kuten ilta- ja yövuorolisän, varallaololisän sekä hätätyön lisän TES:n mukaisesti.

Palkanlaskijan työ sekä helpottuu että nopeutuu Palkkalastun avulla, koska ohjelman sisältämät työehtosopimuksen laskentaperusteet ohjaavat laskentaa. Palkkalastun vuosipäivitykset puolestaan varmistavat aina ajantasaisen palkanlaskennan. Koneyrittäjien liiton jäsenyritykset voivat hankkia ohjelman jäsenetuhintaan.

AJANKOHTAISTA

Tulorekisteritoiminnallisuus tulossa mukaan PalkkaLastuun

Syksyn aikana olemme tehneet muiden järjestelmäkehittäjien tavoin paljon valmisteluja vuodenvaihteessa tapahtuvaan Tulorekisterin käyttöönottoon. Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta tulotiedoille, joka…

LUE LISÄÄ >

Metsäkonealan uusi TES, vuoden vaihteen päivitykset

10.1. hyväksytyn ja 11.1 voimaan astuneen uuden metsäkonealan TES:n muutokset on sisällytetty PalkkaLastun versioon 7.16.4. Uudessa versiossa löytyy perustuntipalkkojen korotukset, sekä muuttuneet ammattikokemuksen perusteella…

LUE LISÄÄ >

Palkkalastun vuosipäivitys 2015 on julkaistu

Palkkalastun vuosipäivitys vuodelle 2015 on julkaistu. Vuosipäivitys on ladattavissa Palkkalastu 7:n käyttäjille täältä

LUE LISÄÄ >