Turvetuotantoalan työehtosopimus pääpiirteittäin

Turvetuotantoalan työehtosopimusta sovelletaan Koneyrittäjät ry:n ja sen jäsenyhdistysten jäsenyritysten turvetuotantotöissä taikka traktori- tai koneurakoinnissa toimivien työntekijöiden työsuhteisiin. Työehtosopimuksen toinen sopijaosapuoli on Teollisuusliitto.

Palkkaus on jaoteltu kolmeen eri palkkaryhmään, jonka jaottelu perustuu työn vaativuuteen. Palkkaus perustuu sen lisäksi myös työntekijän henkilökohtaisiin ominaisuuksiin selviytyä työstä.

Turvetuotantoalan työehtosopimus on huomioitu Palkkalastussa muun muassa jaksotöiden, ylitöiden, arkipyhäkorvausten ja muiden korvattavien päivien, kuten häiden ja hautajaisten osalta. Palkkalastu auttaa laskemaan myös pekkaspäivät, vuosilomat, keskituntiansion ja lisät, kuten ilta- ja yövuorolisän, varallaololisän sekä hätätyön lisän TES:n mukaisesti.

Palkanlaskijan työ sekä helpottuu että nopeutuu Palkkalastun avulla, koska ohjelman sisältämät työehtosopimuksen laskentaperusteet ohjaavat laskentaa. Palkkalastun vuosipäivitykset puolestaan varmistavat ajantasaisen palkanlaskennan. Koneyrittäjien liiton jäsenyritykset voivat hankkia ohjelman jäsenetuhintaan.