Metsäkonealan työehtosopimus pääpiirteittäin

Metsäkonealan työehtosopimusta sovelletaan Koneyrittäjien liiton ja sen jäsenyhdistysten jäsenyritysten ja näiden työntekijöiden välisiin työsuhteisiin metsäkonealan töissä.

Metsäkonealan töiksi sopimuksessa luetaan:

1)

  • puun korjuu, puuenergian talteenotto ja puun käsittely muualla kuin teollisuuslaitosten yhteydessä
  • puutavaran ja hakkeen purkaus, kuljetus, kuormaus sekä muu käsittely teollisuuslaitoksissa, varastoilla, satamissa tai hake- ja puutavaraterminaaleissa
  • metsäojien kaivuu ja kunnossapito
  • metsäteiden rakentaminen ja kunnossapito
  • metsänviljely ja maanmuokkaus sekä kasvinsuojelu- ja torjunta-aineiden sekä lannoitteiden levitys
  • puun haketus ja murskaus
  • metsurityöt em. jäsenyrityksissä
  • kausi- tai tilapäisluontoisesti suoritettavat muut työt

2) 1-kohdan töissä käytettävän kaluston asennus-, huolto- ja korjaustyöt sekä mainitun kaluston siirtokuljetukset

3) työntekijöiden, jotka pääasiassa suorittavat edellä määriteltyä metsäkonealan työtä tai muuta metsätyötä tai näitä palvelevaa suunnittelu- tai avustavaa työtä, suorittamat työt.

Sopimus on tullut voimaan 1.2.2014 ja päättyy 31.1.2017.

Yleissitova työehtosopimus löytyy kokonaisuudessaan:
http://www.finlex.fi/data/tes/stes3722-MU23Metskon1402.pdf.

Palkkalastusta löytyvät valmiit Metsäkonealan työehtosopimuksen mukaiset laskentaperusteet jaksotyölle, ylityölle, arkipyhäkorvauksille, itsenäisyyspäivän palkalle sekä pekkaspäiville. Samoin vuosilomat, muut korvattavat päivät, kuten häät ja hautajaiset, keskituntiansiot sekä ilta- ja yövuorolisät hoituvat kätevästi ohjelman avulla.

Palkkalastun avulla palkanlaskijan työ helpottuu sekä nopeutuu huomattavasti, koska ohjelman sisältämät TES:ien laskentaperusteet ohjaavat laskentaa. Ohjelman päivitykset puolestaan turvaavat ajantasaiset taustatiedot. Koneyrittäjien liiton jäsenyritykset voivat hankkia ohjelman jäsenetuhintaan.