Metsäkonealan työehtosopimus pääpiirteittäin

Metsäkonealan työehtosopimusta sovelletaan Koneyrittäjien liiton ja sen jäsenyhdistysten jäsenyritysten ja näiden työntekijöiden välisiin työsuhteisiin metsäkonealan töissä.

Metsäkonealan töiksi sopimuksessa luetaan:

1)

  • puun korjuu, puuenergian talteenotto ja puun käsittely muualla kuin teollisuuslaitosten yhteydessä
  • puutavaran ja hakkeen purkaus, kuljetus, kuormaus sekä muu käsittely teollisuuslaitoksissa, varastoilla, satamissa tai hake- ja puutavaraterminaaleissa
  • metsäojien kaivuu ja kunnossapito
  • metsäteiden rakentaminen ja kunnossapito
  • metsänviljely ja maanmuokkaus sekä kasvinsuojelu- ja torjunta-aineiden sekä lannoitteiden levitys
  • puun haketus ja murskaus
  • metsurityöt em. jäsenyrityksissä
  • kausi- tai tilapäisluontoisesti suoritettavat muut työt

2) 1-kohdan töissä käytettävän kaluston asennus-, huolto- ja korjaustyöt sekä mainitun kaluston siirtokuljetukset

3) työntekijöiden, jotka pääasiassa suorittavat edellä määriteltyä metsäkonealan työtä tai muuta metsätyötä tai näitä palvelevaa suunnittelu- tai avustavaa työtä, suorittamat työt.

Palkkalastusta löytyvät valmiit Metsäkonealan työehtosopimuksen mukaiset laskentaperusteet jaksotyölle, ylityölle, arkipyhäkorvauksille, itsenäisyyspäivän palkalle sekä pekkaspäiville. Samoin vuosilomat, muut korvattavat päivät, kuten häät ja hautajaiset, keskituntiansiot sekä ilta- ja yövuorolisät hoituvat kätevästi ohjelman avulla.

Palkkalastun avulla palkanlaskijan työ helpottuu sekä nopeutuu huomattavasti, koska ohjelman sisältämät TES:ien laskentaperusteet ohjaavat laskentaa. Ohjelman päivitykset puolestaan turvaavat ajantasaiset taustatiedot. Koneyrittäjien liiton jäsenyritykset voivat hankkia ohjelman jäsenetuhintaan.