Maa- ja vesirakennusalan työehtosopimukset pääpiirteittäin

Maanrakennusalalla työehtosopimuksia on kaksi; yleissitova Maa- ja vesirakennusaloja koskeva Infra ry:n ja Rakennusliitto ry:n välinen TES, sekä Koneyrittäjien ja Rakennusliiton välinen, vain maarakennusalaa koskeva TES.

Palkkalastu tukee tällä hetkellä Koneyrittäjien liiton jäsenyrityksissä sovellettavan työehtosopimuksen mukaisia laskentaperusteita. Palkkalastussa on huomioitu työehtosopimuksen erikoispiirteet, kuten jaksotyön palkanlaskenta. Palkkalastusta löytyvät myös ylityön korotusmäärät, arkipyhäkorvaukset, itsenäisyyspäivän korvaus, muut korvattavat päivät, kuten häät ja hautajaiset, pekkaspäivät, vuosilomat sekä lisät, kuten vuoro- ja iltatyölisät, yötyölisät ja hälytysraha.

Palkkalastun avulla palkanlaskija säästää sekä aikaa että vaivaa, koska uusiutuvia TES:ia ei tarvitse opetella tai alkaa tulkita alusta pitäen. Ohjelma laskee palkat sen sisältämien TES:n perusteiden mukaisesti ja päivitykset mahdollistavat ajantasaisen palkanlaskennan. Koneyrittäjien liiton jäsenet voivat hankkia ohjelman jäsenetuhintaan.