Kuorma-autoalan työehtosopimus pääpiirteittäin

Kuorma-autoalan työehtosopimusta sovelletaan Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n alueliikennettä, ulko- ja kotimaan tavaraliikennettä harjoittavien jäsenyritysten työntekijäin työsuhteisiin.

Sopimusta sovelletaan myös Autoliikenteen jäsenyritysten kuljetuskalustojen, pyöräkuormaajien, nosturi- ja pumppuautojen sekä muiden erikoisautojen kuljettajiin.

Sopimuskausi alkoi 1.2.2014 ja on voimassa 31.1.2017 saakka jatkuen senkin jälkeen vuoden kerrallaan, ellei sitä viimeistään kuukautta ennen sen päättymistä ole kummaltakaan puolelta kirjallisesti irtisanottu.

Yleissitova työehtosopimus löytyy kokonaisuudessaan:  http://www.finlex.fi/data/tes/stes2162-PT39Kuormauto1402.pdf.

Palkkalastu laskee kuorma-autoalan työehtosopimuksen mukaiset ylityökorvaukset, arkipyhäkorvaukset, itsenäisyyspäivän palkan, vuosilomat, keskituntiansion sekä lisät, kuten ilta- ja yötyölisät, sunnuntailisät, myrkky- ja räjähdysainelisät ym. ohjelmaan syötettyjen lukujen perusteella.

Palkkalastun laskentaperusteiden pohjautuessa TES:een palkanlaskijan työ paitsi helpottuu myös nopeutuu huomattavasti. Uusiutuvia TES:ia ei tarvitse opetella tai syöttää laskentajärjestelmään, vaan tavanomaiset palkanlaskennan perustiedot riittävät, koska Palkkalastua päivitetään aina TES:n muuttuessa.