Työehtosopimukset Palkkalastussa

Palkkalastu tukee Maa- ja vesirakentamisen, Kuorma-autoalan, Metsäkonealan sekä Turvetuotantoalan työehtosopimuksia.

Työehtosopimukset ovat velvoittavien lakien jälkeen korkeatasoisin sopimus, jota alan toimijoiden on noudatettava. Työehtosopimukset ovat siis ylempänä arvoasteikossa kuin esimerkiksi työsopimukset tai työpaikalla vallitseva tapa tai käytäntö. Monet työehtosopimusten pykälät tulevat suoraan laista, kuten vuosilomalaista.

Jostain asioista työehtosopimuksissa voidaan määrätä sovittavan paikallisesti, jolloin työnantajat saavat itsenäisesti sopia työntekijän kanssa kyseisistä kohdista. Yleensä työehtosopimuksesta löytyy myös näihin tilanteisiin suositukset.

Työehtosopimukset solmitaan työnantajajärjestön ja työntekijäjärjestön kesken, jolloin se velvoittaa kaikkia järjestöjen jäseniä sekä heidän alempia jäseniään. Toisinaan mukana on myös valtion edustajia. Mikäli työehtosopimus on valtakunnallinen sekä asianomaisella alalla edustavana pidettävä, vahvistetaan siitä yleissitova alan työehtosopimus, jolloin se velvoittaa myös järjestöihin kuulumattomia alan toimijoita.

Valtakunnallisesti yleissitovat työehtosopimukset vahvistetaan työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan päätöksellä. Yleissitovat työsopimukset löytyvät sivuilta http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto.