Tulorekisteri: Yleistä

Tulorekisteri

Loppuvuoden 2018 aikana olemme tehneet muiden järjestelmäkehittäjien tavoin paljon valmisteluja vuoden 2019 alussa tapahtuvaan Tulorekisterin käyttöönottoon. Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta tulotiedoille, joka sisältää kattavat palkka-, eläke-, ja etuustiedot jokaisesta tulonsaajasta. Tulorekisteri tulee olemaan yhteinen palvelu sekä tiedon tuottajille kuten työnantajille sekä tiedon hyödyntäjille kuten verohallinnolle, työeläkelaitoksille ja työttömyysvakuutusrahastoille. Myöhemmin tulorekisterin kattavuus tulee laajenemaan, esimerkiksi koskemaan myös palkansaajien ennakonpidätystietoja.
Palkka- ja ansiotulot ilmoitetaan tulorekisteriin 1.1.2019 alkaen. Vuonna 2018 ja sitä ennen maksetut palkka- ja ansiotulot ilmoitetaan entiseen tapaan kullekin viranomaiselle erikseen. Vuosi-ilmoitukset vuodelta 2018 tehdään vielä entiseen tapaan tammikuussa 2019. Yleistä tietoa tulorekisteristä löytyy mm. seuraavasta linkistä: https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/palkkatiedot/

Ilmoittamisen kanavat

Tulorekisteriin ilmoittamisen kanavia on useita, mutta suositeltavin ja yksinkertaisin tapa on ilmoittaa tiedot ohjelman sisältä teknisen rajapinnan kautta. Jos teknistä rajapintaa ei ole mahdollista käyttää tai sitä ei haluta käyttää, tiedot voidaan ilmoittaa tulorekisterin tarjoaman verkkolomakkeen kautta.Yleistä tietoa tulorekisteri-ilmoittamisen kanavista löytyy mm. seuraavasta linkistä: https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/ilmoittamisen-kanavat/
PalkkaLastussa tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin tapahtuu Työnantajatulosteet- ja ilmoitukset-toiminnon kautta. PalkkaLastuun on toteutettu keskisuurille- ja suurille aineistoille tarkoitettu Viivästetty Web Service-rajapinta. Tällä yhteystavalla tulorekisterin palaute lähetetystä aineistosta pyydetään erillisellä kyselyllä. Käsittelyaikaan vaikuttaa aineiston koko ja palvelun kuormitustilanne. Kun lähetetystä aineistosta saadaan palaute, aineiston mahdolliset virheet voidaan korjata ja aineisto voidaan lähettää uudelleen.

Käytännön muutokset

Tulorekisterin reaaliaikaisuuden myötä palkkatietojen ilmoittamisen aikataulu nopeutuu. Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen viiden päivän kuluessa ja tulonsaajakohtaisesti.
Yksi huomattava käytännön vaikutus tulorekisterillä on palkkaennakoiden maksamiseen. Tulorekisterin käytäntöjen mukaisesti tieto on ilmoitettava tulorekisteriin viimeistään viidentenä kalenteripäivänä myös palkkaennakon maksupäivästä. Palkkaennakosta tulee toimittaa ennakonpidätys ja maksaa sosiaalivakuutusmaksut palkkaennakon maksupäivänä. Kun ennakonpidätys on toimitettu ja sosiaalivakuutusmaksut maksettu, palkkaennakko vähennetään työntekijän bruttopalkasta varsinaisena palkanmaksupäivänä.
Yksityiskohtaisempia tietoja Tulorekisterin käytännön vaikutuksista on luettavissa mm. tästä linkistä:
https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/esitykset/verkkoseminaari_helmikuu.pdf