Usein kysyttyjä kysymyksiä

Tällä sivulle koostamme usein kysyttyjä kysymyksiä koskien PalkkaLastun Tulorekisteri-integraatiotoiminnallisuutta. Päivitämme listaa aktiivisesti sitä mukaan kun kysymyksiä Tulorekisterin käytöstä herää asiakkaillamme.

Verohallinto ylläpitää omaa listaa usein kysytyistä kysymyksistä osoitteessa https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meistä/usein-kysyttyä-tulorekisteristä

 


 

Kysymys:

”Onko haettu varmenne työasemakohtainen, eli pitääkö varmenne hakea jokaiselle työasemalle jolta palkkoja tullaan ilmoittamaan?”

Vastaus:

Kyllä. Sähköisessä asiointipalvelussa tulee tehdä erilliset varmennehakemukset niin monelle työasemalle kuin tietoja ilmoitetaan ja varmenne tulee hakea jokaiselle ilmoittavalle työasemalle erikseen.

 Takaisin ylös


 

Kysymys: 

”Varmenteen hakemisen ikkunassa näkyi aktiivinen varmenne, mutta ikkunan uudelleen avaamisen jälkeen varmennetta ei näkynyt. Onko varmenne voimassa?”

Vastaus: 

Tämä ongelma ilmeni 7.18.14-version mukana julkaistussa varmennepalvelutoiminnallisuudessa ja kyseessä oli vain visuaalinen erhe jolla ei ollut vaikutusta varsinaiseen varmenteen hakemisen tai tallentamisen toiminnallisuuteen. Ikkuna lataa näytettäväksi aktiivisen varmenteen tiedot ikkunan aukaisemisen yhteydessä oikein näkyville versiosta 7.18.15 eteenpäin.

 Takaisin ylös


 

Kysymys:

”Emme ehtineet hakea varmennetta ennen vuodenvaihdetta ja maksamme palkat heti kuun alussa. Ehdimmekö ilmoittamaan tiedot silti?”

Vastaus: 

Tulorekisteriin tulee ilmoittaa tiedot viimeistään viiden päivän sisällä maksamisesta. Varmennetta voidaan hakea heti kuun alussa ja tiedot voidaan ilmoittaa heti varmenteen saamisen jälkeen.

 Takaisin ylös


 

Kysymys:

”Milloin voin tehdä ilmoituksen?” / ”Voiko tulorekisteri-ilmoituksen tehdä jo ennen palkan maksupäivää?”

Vastaus: 

PalkkaLastusta ilmoituksen tulorekisteriin voi tehdä heti kun palkat on laskettu. Ilmoituksen voi siis tehdä jo ennen maksupäivää, jos maksupäivään on aikaa alle 45 päivää.  Tulorekisteriin tulee ilmoittaa tiedot viimeistään viiden päivän sisällä maksupäivästä. Tarkempaa tietoa ilmoittamisen määräajoista tulorekisterin sivuilta: https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/usein-kysytty%C3%A4-tulorekisterist%C3%A4/tietojen-ilmoittaminen/ilmoittamisen-maaraajat/ 

 Takaisin ylös


 

Kysymys:

”Korjasin hylätyn ilmoituksen tietoja ja uudelleen lähetettäessä saan virheilmoituksen jo olemassaolevasta aineistotunnisteesta.?”

Vastaus: 

Näissä tilanteissa tulee muuttaa ilmoitusaineiston Oma aineistotunniste-kentän arvoa. Tunnistetta voi muuttaa vaikkapa lisäämällä alkuperäisen tunnisteen perään numeron 1.

 Takaisin ylös


 

Kysymys:

”En löydä oikeaa ammattiluokkaa ohjelman valikosta?”

Vastaus: 

Palkkalastun ammattiluokitustiedot tulevat suoraan Tulorekisteriä varten muodostetusta TK10-ammattiluokituskoodistosta. Koodisto perustuu Tilastokeskuksen Ammatti 2010 -koodistoon, jota voi käyttää apuna sopivaa ammattiluokitusta etsittäessä. Tarkempaa tietoa luokituksista löytyy seuraavasta linkistä: https://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/ammatti/017-2018-05-15/kuvaus.html

 Takaisin ylös


 

Kysymys:

”Miksi Eteran eläkevakuutuksen tiedoilla ilmoitusta ei hyväksytä tulorekisteriin?”

Vastaus: 

Etera ja Ilmarinen ovat yhdistyneet. Jatkossa eläkevakuutustietoina tulee käyttää Ilmarisen eläkevakuutuksen järjestelynumeroa. Lisää Ilmarisen vakuutustiedot ensin yhteystietohin, sitten yrityksen tietoihin ja valitse se käyttöön vielä jokaiselle palkansaajalle. Uusi Tyel-vakuutus tulee sen jälkeen lisätyille palkkalaskelmille, Jos olet laskenut palkat ennen kuin Ilmarisen Tyel-vakuutustiedot on määritetty, on helpointa vaihtaa Ilmarinen vakuutussopimusnumero suoraan tulorekisterin palkkailmoitukseen kullekin palkansaajalle.

 Takaisin ylös


 

Kysymys:

”Saan virheen ”Tuntematon Eläkejärjestelynumero-tieto.”, vaikka numero on varmasti oikein. Missä vika”

Vastaus: 

Tulorekisteriin ilmoitettaessa eläkejärjestelynymeron pituus tulee olla 11 merkkiä, erotinmerkki (-) mukaan luettuna. Jos numero on lyhyempi, tulee erotinmerkin jälkeen lisätä tarvittava määrä nollia kunnes numero on 11 merkkiä pitkä.

Tarkempaa tietoa eläkejärjestelynumeron muodosta löydät tulorekisterin sivulta https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/usein-kysytty%C3%A4-tulorekisterist%C3%A4/palkkatietoilmoitus/vakuuttamistiedot/ kohdasta ”Miten ilmoitan eläkejärjestelynumeron”.

 Takaisin ylös


 

Kysymys:

”Tarvitseeko minun määrittää tulolajeja?”

Vastaus: 

Toimitamme 7.19.2 päivityksen mukana tulolajimääritykset kaikkiin ohjelman mukana toimitettaviin palkkalajeihin. Ohjelmaan käyttäjät ovat kuitenkin voineet lisätä omia palkkalajejaan ja näille itse lisätyille palkkalajeille tulee tulolajit määrittää käsin. Tarkempaa tietoa käsin määrittämisestä löytyy Ohje-sivulta kohdasta Tulorekisterin taustatiedot.

 Takaisin ylös


 

Kysymys:

”Mistä tiedän mille tulolajille kukin palkkalaji kuuluu?”

Vastaus: 

Versiosta 7.19.2 alkaen ohjelman Rekisterit-valikossa on kohta Tulorekisterin tulolajit, josta löytyy lista palkkalajeista ja niiden tulolajeista TES-ryhmittäin eriteltynä.

 Takaisin ylös


 

Kysymys:

”Voinko vaihtaa tulolajia ennen ilmoittamista?”

Vastaus: 

Aineiston muodostamisen jälkeen ilmoitukselle muodostuneiden tulolajirivien tulolajia voi vaihtaa ja muitakin tulolajirivin tietoja voi tarvittaessa muokata.

 Takaisin ylös


 

Kysymys:

”Mikä on oman palkkalajin ”1500 Ylimääräinen korvaus” oikea tulolaji?”

Vastaus: 

Osalla käyttäjistämme ohjelman käyttöönoton yhteydessä toimitetussa aineistossa on mukana palkkalaji ”1500 Ylimääräinen korvaus”, joka näkyy ohjelmassa omien palkkalajien ikkunassa. Palkanlaskennassa kyseinen palkkalaji käsitellään verottoman korvauksen tavoin.

Kyseiselle palkkalajille ei löydy yksiselitteisesti vastaavaa tulolajia, joten tulolajivalintaa ei kannata tehdä. Jos ko. palkkalajia käytetään, näkyy se tulorekisteriin lähetystä varten muodostetulla ilmoituksella tulolajilla 0 ja tulolaji tulee valita ennen lähettämistä. Suosittelemme kuitenkin välttämään kyseisen tulolajin käyttöä.

 Takaisin ylös


 

Kysymys:

”Kuinka palkkaennakoita voi maksaa?”

Vastaus: 

Myös palkkaennakot tulee ilmoittaa tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Palkkalastussa vanhat palkkaennakkojen palkkalajit poistuvat käytöstä ja ennakot maksetaan jatkossa palkkalajeilla 191 ja 192. Palkkaennakoista tulee tehdä omat palkkalaskelmansa, joiden perusteella ohjelma osaa muodostaa ilmoitukset tulorekisteriin toimitettavaksi. Tarkempaa tietoa palkkaennakoiden maksamisesta Ohje-sivulta kohdasta Varsinaiset tulorekisteri-ilmoitukset.

 Takaisin ylös


 

Kysymys:

”Miten palkkaennakon takaisinperintä tehdään palkkalaskelmilla?”

Vastaus: 

Maksettua palkkaennakkoa peritään takaisin uusilla palkkalajeilla 193 ja 194, joille kirjataan perittävä määrä miinusmerkkisenä. Kyseiset palkkalajit vähentävät aikapalkka- tai suoritepalkkatulolajin summaa perittävän määrän verran. Tarkempaa tietoa palkkaennakoiden takaisin perinnästä Ohje-sivulta kohdasta Varsinaiset tulorekisteri-ilmoitukset.

 Takaisin ylös