Palkkalastun historia

Palkkalastun kehittäminen on aloitettu vuonna 2001 keski-suomalaisten koneyrittäjien aloitteesta ja ohjelma tuotiin markkinoille vuonna 2002 Mystem Oy:n toimesta. Myöhemmin Palkkalastun kehitykseen on osallistunut myös Koneyrittäjien liitto. Palkkalastu kehitettiin alunperin metsä-, maarakennus- ja turvealojen koneyrityksille.

Mystem Oy vastasi käytännön kehitystyöstä ja ohjelman ylläpidosta vuoteen 2010 saakka. Tänä aikana Palkkalastu saavutti vahvan markkinaosuuden koneyrittäjien keskuudessa ja nykyisin se onkin yleisin Koneyrittäjien liiton jäsenyrityksissä käytössä oleva palkanlaskentaohjelma. 1.5.2010 Palkkalastun omistus siirtyi kajaanilaiselle Tietohippu Oy:lle, joka vastaa nykyisin jatkokehityksestä, myynnistä ja käyttäjätuen tarjoamisesta.

Palkkalastusta on julkaistu 7-versio syksyllä 2011. Uuden version myötä ohjelman valikkorakenne on uudistettu ja ulkoasua on yhdenmukaistettu. 7-versio sisältää myös monia uusia toimintoja, joista merkittävimmät ovat uusien vaihtoehtojen toteutus palkanlaskenta-aineiston keräämiseksi sähköisesti suoraan palkanlaskentaan saakka.

Tietohippu jatkaa tuotteen aktiivista kehittämistä ja uusia päivityksiä on odotettavissa tasaisin väliajoin.