Ylläpito ja käyttäjätuki

Tarjoamme Palkkalastun käyttäjille ohjelman ylläpidon ja käyttäjätuen vuotuista ylläpitomaksua vastaan. Ohjelmaan julkaistaan uusia päivityksiä  tarpeen mukaan useamman kerran vuodessa. Päivitykset sisältävät uusia toimintoja, mahdollisesti havaittujan toiminvirheiden korjauksia sekä ohjelman tausta-aineiston päivityksiä. Vuoden lopulla julkaistaan säännöllisesti vuosipäivitys , joka sisältää seuraavan kalenterivuoden laskentaperusteet mm. verohallinnon vahvistamien laskentaperusteiden mukaisesti. Palkkalastun tukemien työehtosopimusten muuttuessa päivitämme ohjelmaan ajantasaiset laskentaperusteet.

Käyttäjätukea tarjoamme ongelmatilanteissa sähköpostitse ja puhelimitse. Jos ongelma vaatii tarkempaa selvittelyä, on se mahdollista tehdä etätukiohjelman avulla. Tällöin käyttäjä voi avata Palkkalastu-ohjelmasta etäyhteyden, jolloin tukihenkilömme näkee ja voi tarvittaessa käyttää asiakkaan tietokonetta internet-yhteyden kautta. Tämä tarjoaa nopeimman mahdollisen avun mahdollisissa ongelmatilanteissa jolloin ohjelman käyttämistä haittaavat häiriöt voidaan minimoida.

Käyttäjätuen yhteystiedot löytyvät tukisivultamme