Palkkojen laskenta ja maksaminen

Palkalastu sisältää seuraavat palkanlaskennan perustoiminnot:

  • Laskee työntekijöiden palkat yrityskohtaisesti määritettäville palkanmaksukausille
  • Tekee maksatuslaskelmat, jotka voidaan tallentaa tiedostoksi edelleen pankkiin lähetettäväksi
  • Laatii palkkalaskelmien pohjalta tarvittavat työaikalaskelmat ja palkkailmoitukset

Palkanlaskennan perustoimintojen lisäksi Palkkalastu sisältää mm. seuraavat palkanlaskentaan kuuluvat lisätoiminnot:

  • TES-palkkojen ja -lisien haku ja laskenta
  • Tuntisaldon laskenta
  • Ylityökorvauksen tuntiansion laskenta
  • Keskituntiansion laskenta
  • Lomapalkan laskenta
  • Työajan lyhennyksen (pekkaspäivät) seuranta
  • Työaikaselvitysten laskenta eri TES:eillä