Palkanlaskennan tulosteet ja ilmoitukset

Varsinaisen palkkalaskelman lisäksi Palkkalastu-ohjelmasta saa  seuraavat tulosteet ja ilmoitukset:

Palkkoihin liittyvät tulosteet:

 • Palkkaselvitys
 • Palkkakortti
 • Maksurivit
 • Palkkalistaus
 • Palkkayhteenveto
 • Palkkatodistukset

Erilaiset työaikaan ja päiväkertymiin liittyvät laskelmat:

 • Työntekijän työaikalaskelma
 • Jaksotyölaskelma
 • Pekkaspäivälaskelma
 • Lomapäivälaskelma

Verohallinnolle ja vakuutusyhtiöille voidaan tulostaa mm. seuraavat yhteenvedot, joista osa voidaan lähettää myös sähköisesti:

 • Työnantajamaksujen kausi-ilmoitus verohallinnolle
 • Verohallinnon työnantajanmaksujen vuosi-ilmoitus
 • TYEL-eläkeilmoitus (kk)
 • Muut eläkevakuutusilmoitukset (vuosi)
 • TT-kassa- ja ay-maksut
 • Muut vakuutusilmoitukset (vuosi)