Päivitys 6-versiosta

Palkkalastun 7-version kehittämiseen on vaadittu kehitystyötä moninkertaisesti enemmän normaaliin vuosipäivitykseen verrattuna, jonka vuoksi päivitys 6-versiosta 7-versioon on maksullinen. 6-versiota ylläpidetään vielä jonkin aikaa, eli jokainen Palkkalastun käyttäjä voi päättää, mikä on itselle sopivin ajankohta ohjelman päivittämiseksi. Varsinaisia uusia toimintoja ei 6-versioon kuitenkaan enää tehdä, vaan jatkokehitys tapahtuu tästä eteenpäin 7-version pohjalta. Päivittämällä Palkkalastun 7 -versioon, saatte uudet käyttöä helpottavat toiminnot käyttöönne ja sitä myötä nopeimmin hyötyä.

Palkkalastu 7-version toiminnallisten muutoksien lisäksi myös ohjelman hinnoitteluperiaate on muuttunut, eli Palkkalastu 7-version hinta määräytyy palkanlaskennan kohteena olevan työntekijämäärän mukaisesti. Ohjelma seuraa laskennassa esiintyvien työntekijöiden määrää palkanmaksukausittain, vertaamalla sitä ohjelmalisenssin laajuuteen kalenterivuoden aikajaksolla. Näin ollen lisenssin laajuus ei määräydy esim. huippusesongin aikaisen korkeimman työntekijämäärän perusteella, vaan lisenssiä tarkastellaan vuositasolla keskimääräisen työntekijämäärän mukaan. Työntekijöiden vaihtuvuus ei myöskään vaikuta versiokokoon, eikä se, monenko eri yrityksen alla työntekijöitä sijaitsee, vaan ohjelmalla kalenterivuoden aikana kokonaisuudessaan laskettujen palkkalaskelmien määrä keskimääräisiksi henkilötyövuoksiksi muunnettuna ratkaisee tarvittavan versiokoon.

Palkkalastun päivityshinta 6-versiosta 7-versioon riippuu yrityksenne työntekijämäärästä. Voimme ilmoittaa tarkan päivityshinnan, kun otatte yhteyttä ja kerrotte, monenko työntekijän versioon haluaisitte päivittää.