Palkkalastu 7

Palkkalastun toiminnan taustalla toimivat seuraavat tiedot:

 • Työnantajatiedot
 • Työntekijätiedot
 • Ohjelmaan tallennetut metsäkone-, turve-, maarakennus- ja kuorma-autoalan työehtosopimusten laskentaperusteet
 • Työntekijäkohtaiset työilmoitukset

Palkalastu sisältää seuraavat palkanlaskennan perustoiminnot:

 • Laskee palkat
 • Tekee maksatuslaskelmat
 • Laatii työaikalaskelmat ja palkkailmoitukset

Lisäksi Palkkalastu sisältää seuraavat palkanlaskentaan kuuluvat lisätoiminnot:

 • TES-palkkojen ja -lisien haku ja laskenta
 • Tuntisaldon laskenta
 • Ylityökorvauksen tuntiansion laskenta
 • Keskituntiansion laskenta
 • Lomapalkan laskenta
 • Työajan lyhennyksen (pekkaspäivät) seuranta
 • Työaikaselvitysten laskenta eri TES:eillä

Ohjelmasta saa lisäksi seuraavat tulosteet ja ilmoitukset:

Palkat:

 • Palkkaselvitys
 • Palkkakortti
 • Maksurivit
 • Palkkalistaus
 • Palkkayhteenveto
 • Palkkatodistukset
Työaikalaskelmat:

 • Työntekijän laskelma
 • Jaksotyölaskelma
 • Pekkaspäivälaskelma
 • Lomapäivälaskelma

Palkkailmoitukset:

 • TA-ilmoitus verottajalle
 • kk- ja vuosi-ilmoitus
 • TYEL-eläkeilmoitus (kk)
 • Muut eläkevakuutusilmoitukset (vuosi)
 • TT-kassa- ja ay-maksut
 • Muut vakuutusilmoitukset (vuosi)

AJANKOHTAISTA

Tulorekisteritoiminnallisuus tulossa mukaan PalkkaLastuun

Syksyn aikana olemme tehneet muiden järjestelmäkehittäjien tavoin paljon valmisteluja vuodenvaihteessa tapahtuvaan Tulorekisterin käyttöönottoon. Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta tulotiedoille, joka…

LUE LISÄÄ >

Metsäkonealan uusi TES, vuoden vaihteen päivitykset

10.1. hyväksytyn ja 11.1 voimaan astuneen uuden metsäkonealan TES:n muutokset on sisällytetty PalkkaLastun versioon 7.16.4. Uudessa versiossa löytyy perustuntipalkkojen korotukset, sekä muuttuneet ammattikokemuksen perusteella…

LUE LISÄÄ >

Palkkalastun vuosipäivitys 2015 on julkaistu

Palkkalastun vuosipäivitys vuodelle 2015 on julkaistu. Vuosipäivitys on ladattavissa Palkkalastu 7:n käyttäjille täältä

LUE LISÄÄ >